21 november, 2016

Vår verksamhet

Socialt arbete

I Emmaus-Westerviks lopptorg och verkstad sysselsätter vi ett flertal människor med varierande arbetsuppgifter. Vi har i nuläget fem ordinarie anställda samt flere arbetspraktikanter, personer i arbetslivsträning och på rehabiliterande arbete.

Arbetet erbjuder ett socialt sammanhang och en meningsfull sysselsättning.

Vi har även närmare trettio frivilligarbetare hos oss. Några kommer regelbundet dagligen och andra nu och då. Till exempel upprätthålls hela vår bokavdelning av frivilligarbetare. Bokavdelningen står för cirka 15 % av våra intäkter. Även då vi lastar våra hjälpförsändelser så har vi många frivilliga lastare.

På Emmaus kan var och en hitta en social gemenskap och få tillfredsställelse av vetskapen att hen gör något meningsfullt för andra.

Ta kontakt med verksamhetsledaren och kom med i gänget.
Utan frivilligarbetare kan Emmaus inte fungera!

Bistånd

Barn på Cuna Nazareth 2012.

Barn på Cuna Nazareth 2012.

Emmaus-Westervik strävar inte efter ekonomisk vinst. När alla nödvändiga utgifter för vår verksamhet är betalda använder vi kvarstående pengar till vår biståndsbudget. För att uppfylla vårt och hela Emmaus-rörelsens mål att hjälpa där nöden är som störst samarbetar vi med olika gräsrotsorganisationer i länder med stora sociala och ekonomiska klyftor. Vi använder minst 25% av våra försäljningsintäkter till socialt arbete lokalt och globalt.

Våra samarbetspartners  år 2017:

Emmausgruppen MARS i Togo, Västafrika. Mars arbetar mot människohandel genom att skola,informera och ge arbete åt unga flickor i Lomé i Togo. MARS är även medlem i Emmaus International.

Barnhemmet Cuna Nazareth i Lima, Peru. Cuna Nazareth upprätthåller ett daghem för ca 200 barn i en förort i Lima. Cuna Nazareth hör till Emmaus International och Emmaus-Westervik har sedan 1970-talet samarbetat med Cuna.

”La Traperia” uppbyggandet av en återvinningscentral i Lima, Peru. Vid återvinningscentralen skolas arbetslösa unga i återvinning. På så sätt kombineras ett socialt projekt med ett miljöprojekt. Projektet är ett samarbete med andra finländska Emmaus-grupper.

MARS verksamhet i Togo.

Förskola i flyktinglägret Shatila i Beirut/Libanon.

Missing Persons’ Families Support Center i Litauen. MPFSC arbetar mot människohandel i Litauen. Emmaus-Westervik stöder ungdomsgrupper som på olika sätt arbetar för att stärka ungdomarnas självförtroende för att minska risken att falla offer för människohandel.

Vi skickar också varor till deras lopptorg i Vilnius.

Svalorna Thanaparas skola i Bangladesh. Thanapara är en stor organisation med skolor, hantverk, jordbruk med mera. Till minnet av Birgit Rancken, en av Emmaus-Westerviks grundare, stöder Emmaus-Westervik Thanaparas skola. Thanapara hör till Emmaus International.

En dag per sommar håller vi solidaritetsdag, intäkterna från den dagen går i sin helhet till Emmaus Internationals solidaritetsfond som i sin tur stöder Emmaus-grupper runt om i världen.

I mars månad är den internationella Vattendagen, försäljningsintäkterna från vattendagen går till vattenrelaterade biståndsprojekt.

I oktober, på Bostadslösas natt ordnas solidaritetsförsäljning till förmån för Vailla vakinaista asuntoa ry.

I december firar vi Mänskliga rättigheternas dag med solidaritetsförsäljning. Intäkterna doneras till Global Clinic. Global Clinic erbjuder hälsovård för papperslösa bland annat i Uleåborg, Helsingfors och Åbo.

I vår butik säljer vi även Solros-adresser till förmån för pakistanska barns skolgång (www.bllf.se) och Trä-adresser för U-landsföreningen Svalornas projekt i Indien och Peru.

Emmaus-rörelsen jobbar för:

• Kampen för etisk och solidarisk ekonomi, för tillgången till grundläggande rättigheter.

• Kampen för social och miljöbetingad rättvisa, för en hållbar värld.

 • Kampen för en fredfull värld med fri rörelse och bosättning, för universellt medborgarskap.
 

Etisk finansiering

Emmaus-Westervik understödjer den etiska fond som Emmaus International har i den Italienska banken, Banca Etica. Fondens medel används främst som en lånegaranti för Emmausgrupper som vill låna pengar av Banca Etica men även icke-Emmausgrupper, till exempel föreningar och projekt vars verksamhet är hållbara såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt kan få hjälp av fonden. Denna form av solidaritet är tänkt att i längden bidra till gruppers och föreningars självständighet och oberoende.

Fri rörlighet

I en värld där allt fler människor tvingas lämna sina hem på grund av ekonomiska, ekologiska, sociala och politiska skäl ställer sig Emmausrörelsen på dessa flyktingars och migranters sida. På Emmaus världsmöte år 2007 beslöts enhälligt att ”rätten till fri rörlighet” är ett av Emmaus centrala politiska program. Emmaus arbetar på alla nivåer inom rörelsen för immigranters rättigheter, mot slavhandel och rasism.

Emmaus-Westervik understöder anti-trafficking-organisationer i Togo och Litauen.
Vi har i medier tagit ställning för fri rörlighet och hör till nätverket Vapaa liikkuvuus samt dess stödorganisation Oikeudet ilman rajoja ry.

Emmausrörelsens universella manifest

Vill du bli medlem? Fyll i formuläret på Bli medlem-sidan.

 

Verksamhetsberättelse 2020