3 januari, 2017

Styrelsen

I Emmaus-Westerviks styrelse sitter år 2022 följande personer:

Gun Andersson (sekreterare)

Ira Donner (ordförande)

Eva Hagman

Runa Nyholm 

Nina Nyman (suppleant)

Mazdak Pilevar (viceordförande)

Astrid Smeds (kassör) 

Helena Thorström (suppleant)