3 januari, 2017

Bakgrund

Emmausrörelsen

Emmaus är en politiskt och religiöst obunden rörelse som föddes år 1949 i efterkrigstidens Paris. Den grundades av Abbé Pierre, en präst, motståndsman och riksdagsledamot.

Abbé Pierres grundtanke var att ge mening i livet åt människor utan hopp genom att skapa möjligheter för dem att hjälpa sig själva, så att de sedan i sin tur skulle hjälpa andra.

Människor behöver inte endast något att leva av utan även något att leva för.
Emmausrörelsens motto var och är att hjälpa dem som lider mest och att arbeta för att avskaffa orsakerna till nöden i världen.

Emmausrörelsen spred sig först inom Frankrike och sedan till andra länder.
Idag finns Emmaus i nästan 40 länder, på fyra kontinenter.

Emmaus byggs upp av självständiga grupper som knyts ihop till en större helhet förenade av gemensamma ideal. De lokala grupperna hör oftast till nationella grupper och som tak över allt finns Emmaus International med beslutsorganet Emmaus världsmöte där stora linjedragningar görs. Emmaus International består av fyra regionala organisationer: Emmaus Europa, Emmaus Amerika, Emmaus Afrika och Emmaus Asien.

Emmaus-Westervik hör såväl till Emmaus Finland som Emmaus Europa och Emmaus-International.

Emmaus-Westervik

Emmaus Westervik grundades 1973. Då startade Birgit och Rurik Rancken en Emmaus-kommunitet i en gammal folkskola i Västervik sju kilometer utanför Ekenäs. Härifrån drevs insamlandet av lump och här fanns Emmaus dåvarande loppmarknad.

Kommuniteten upphörde år 1990 men lopptorget fortsatte.

Emmaus-Westervik har ända sedan sin start haft ett mycket nära samarbete med U-landsföreningen Svalorna, ett samarbete som fortsätter än idag i form av ett gemensamt projekt i Peru.

Emmaus-Westervik fungerade även under 1980- och 90-talet som Moder Teresas första länk i Finland och administrerade det populära stickandet av lappar till filtar för behövande i Indien.

Loppis, butik och verkstad

År 1996 flyttade Emmaus-Westervik in till Ekenäs centrum och år 2002 till sin nuvarande lokal på Haugesundsvägen 18 där Emmaus lopptorg och butik finns. Här arbetar vi med insamling, sortering och försäljning av begagnade kläder, böcker, möbler, husgeråd och allehanda prylar. Här finns även rättvisemärkta och ekologiska produkter till salu.

År 2013 tog Emmaus-Westervik rf över en rehabiliterande arbetsverksamhet av Allaktivitetscenter och har sedan dess förutom lopptorget drivit en verkstad med bil- och cykelreparationer samt diverse träarbeten på Pehr Sommarsgata 12 i Ekenäs.

Emmaus-Westervik skickar bland annat kläder, skor och leksaker till våra samarbetsgrupper i Polen och Lettland, ofta i samarbete med andra Emmaus-grupper eller föreningen Hoppets Stjärna. Genom vår verksamhet i lopptorget får vi förutom varor även kontanta medel som vi använder för olika hjälpprojekt.

Emmaus-Westervik har en trogen kundkrets och är bekant för de flesta i Västnyland.

Vi samarbetar med flera lokala föreningar, skolor och andra aktörer och har även ett nära samarbete med Raseborgs stad och Raseborgs arbets- och näringsbyrå.

Verksamheten lever hela tiden och olika evenemang ordnas flera gånger per år.