3 januari, 2017

Styrelsen

Övriga styrelsemedlemmar:

Nina Nyman (sekreterare)

Astrid Smeds (kassör) 

Gun Andersson

Nina Björkman

Ira Donner 

Eva Hagman

 Mia Skog

Alm Gnista (suppleant)

Runa Nyholm (suppleant)