3 januari, 2017

Styrelsen

I Emmaus-Westerviks styrelse sitter år 2021 följande personer:

Gun Andersson (sekreterare)

Nina Björkman

Ira Donner (vice ordförande)

Eva Hagman

Runa Nyholm

Alm Nyman (suppleant)

Nina Nyman (ordförande)

Helena Thorström (kassör)

Margherita Zilliacus (suppleant)