3 januari, 2017

Styrelsen

I Emmaus-Westerviks styrelse sitter år 2022 följande personer:

Gun Andersson (sekreterare)

Nina Björkman (suppleant)

Ira Donner (ordförande)

Eva Hagman

Runa Nyholm (suppleant)

Nina Nyman 

Mazdak Pilevar (vice ordförande)

Astrid Smeds (kassör) 

Helena Thorström

Margherita Zilliacus