10 januari, 2020

Jobba med oss

Emmaus Westervik i Ekenäs söker 

FRIVILLIG ARBETARE

I Emmaus-Westerviks lopptorg och verkstad sysselsätter vi ett flertal människor med varierande arbetsuppgifter. Vi har i nuläget fem ordinarie anställda samt flere arbetspraktikanter, personer i arbetslivsträning och på rehabiliterande arbete.

Arbetet erbjuder ett socialt sammanhang och en meningsfull sysselsättning.

Vi har även närmare trettio frivilligarbetare hos oss. Några kommer regelbundet dagligen och andra nu och då. Till exempel upprätthålls hela vår bokavdelning av frivilligarbetare. Bokavdelningen står för cirka 15 % av våra intäkter. Även då vi lastar våra hjälpförsändelser så har vi många frivilliga lastare.

På Emmaus kan var och en hitta en social gemenskap och få tillfredsställelse av vetskapen att hen gör något meningsfullt för andra.

Ta kontakt med verksamhetsledaren Maarit Kinnunen 019-2412447 (vardagar kl.10-17) eller via mail westervik.emmaus@gmail.com och kom med i gänget.
Utan frivilligarbetare kan Emmaus inte funger.

Emmaus är en politiskt och religiöst obunden, global solidaritetsrörelse på gräsrotsnivå. Emmaus är aktiv i 37 länder jorden runt. I Finland verkar förutom Emmaus Westervik även Emmaus Helsingfors, Emmaus Åland och Ulandsföreningen Svalorna.