Emmaus Westervik

Emmaus butik och loppmarknad finns på Haugesundsvägen 18 i Ekenäs strax bakom kiosken vid Baggö-vägen (ca. 200 m från T‑korsningen Raseborgsvägen - Baggövägen).
Öppettider:
Måndag-Fredag: kl 11-17
Lördag: kl 10-14
Söndag: Stängt

Karta: Lopptorget

Emmaus vill:

Emmaus vill hjälpa där nöden är som störst och bekämpa orsakerna till nöden. Emmaus-rörelsens grundare Abbé Pierre menade att genom att hjälpa andra till ett bättre liv hjälper du också dig själv till ett bättre liv.

Emmaus vill minska miljöförstörelse och slöseri med naturresurser, arbeta för ökat återbruk och ett ökat medvetande om att vår jords resurser är begränsade och skall räcka till för alla. Att förstöra vår planet är att beröva jordens fattiga deras sista tillgångar, sa Abbé Pierre redan på 1960-talet.

Läs mer

Vi arbetar …

... för en rättvis global resursfördelning.
... mot slöseri och missbruk av såväl sociala och ekonomiska resurser som naturresurser.
... med att undanröja orsakerna till nöd.

Läs mer om vår verksamhet

Vi på Emmaus-Westervik vill …

... ge hjälp till självhjälp och samarbeta med gräsrotsorganisationer i utvecklingsländer.
... erbjuda rehabiliterande arbete och praktikplatser lokalt.
... skapa en meningsfull sysselsättning och ett sammanhang åt alla de som arbetar på Emmaus.
... fungera som försäljningskanal för ekologiska och rättvisa produkter.
... samarbeta med föreningar och privatpersoner som delar vår värdegrund.

Nyheter från vår Facebook-sida

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

6 timmar sedan

Emmaus Westervik

Guldkanten i vår arbetsvardag är när vi får våra samarbetspartners på besök!

I dag besökte de två eldsjälarna, Carmen och Anca oss. De driver den romska feministiska organisation E-Romnja i Rumänien.

Organisationen arbetar med demokratifrågor och ökat deltagande i samhällsfrågor för romska kvinnor och unga. Arbetet fokuserar på frågor kring bl.a. hälsa och utbildning.

En av arbetsmetoderna är att genom utbildning förbättra och förstärka romska kvinnor och ungas egenmakt, och genom det öka deras möjligheter i det rumänska samhället.

(På bilden syns: Galina, Anca, Maarit, Ira, Edvin, Carmen, Mia och Hillevi)

📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢

Työmme kohokohtia ovat hetket, kun saamme yhteistyökumppaneitamme vierailulle!

Tänään kaksi voimanaista, Carmen ja Anca vierailivat meillä. He ylläpitävät romani- naisten feminististä järjestöä E-Romnjaa, Romaniassa.

Järjestö pyrkii lisäämään romaninaisten ja nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Työ suuntautuu m.m. kysymyksiin koskien terveyttä ja koulutusta.

Yksi järjestön työtavoista on lisätä ja vahvistaa, koulutuksen kautta, naisten ja nuorten voimaannuttamista ja sitä kautta vahvistaa heidän asemaansa Romanian yhteiskunnassa.

(Kuvassa: Galina, Anca, Maarit, Ira, Edvin, Carmen, Mia ja Hillevi.)

#emmauswestervik #eromnja12 #solidarity #humanrights
... MeraMindre

Guldkanten i vår arbetsvardag är när vi får våra samarbetspartners på besök!

I dag besökte de två eldsjälarna, Carmen och Anca oss. De driver den romska feministiska organisation E-Romnja i Rumänien.

Organisationen arbetar med demokratifrågor och ökat deltagande i samhällsfrågor för romska kvinnor och unga. Arbetet fokuserar på frågor kring bl.a. hälsa och utbildning.

En av arbetsmetoderna är att genom utbildning förbättra och förstärka romska kvinnor och ungas egenmakt,  och genom det öka deras möjligheter i det rumänska samhället. 

(På bilden syns: Galina, Anca, Maarit, Ira, Edvin, Carmen, Mia och Hillevi)

📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢

Työmme kohokohtia ovat hetket, kun saamme yhteistyökumppaneitamme vierailulle!

Tänään kaksi voimanaista, Carmen ja Anca vierailivat meillä. He ylläpitävät romani- naisten feminististä järjestöä E-Romnjaa, Romaniassa.

Järjestö pyrkii lisäämään romaninaisten ja nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Työ suuntautuu m.m. kysymyksiin koskien terveyttä ja koulutusta.

Yksi järjestön työtavoista on lisätä ja vahvistaa, koulutuksen kautta, naisten ja nuorten voimaannuttamista ja sitä kautta vahvistaa heidän asemaansa Romanian yhteiskunnassa.

(Kuvassa: Galina, Anca, Maarit, Ira, Edvin, Carmen, Mia ja Hillevi.)

#emmauswestervik #eromnja12 #solidarity #humanrights

7 timmar sedan

Emmaus Westervik

... MeraMindre

Image attachmentImage attachment

1 dag sedan

Emmaus Westervik

Känner du redan till Emmaus verkstad?

Nikitas (Nikke) har jobbat 5 år på Emmaus verkstad som ledande handledare. Verkstaden erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa.

"Ordning och reda" är det med Nikitas, det är bara att se hur välorganiserad allt är på verkstaden!

Snickeriarbeten är Nikitas specialitet, på verkstaden görs allt från fågelholkar till hönshus och fönsterreparationer!

🔨🪚🔨🪚🔨🪚🔨🪚🔨🪚🔨🪚🔨

Tunnetko jo Emmauksen pajan?

Nikitas (Nikke) on työskennellyt Emmauksen pajalla 5 vuotta vastaavana ohjaajana. Paja tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille.

"Siisteys ja järjestys" on Nikitaksen tunnuslausahdus, sen näkee jo siitä kuinka hyvin kaikki on pajalla organisoitu!

Puutyöt ovat Nikitaksen erikoisalaa, pajalla tehdään kaikenlaista linnunpöntöistä kanakoppeihin sekä ikkunan kunnostukset!

#emmauswestervik #reparera #korjaa #ikkunankunnostus
#kuntouttavatyötoiminta
... MeraMindre

Känner du redan till Emmaus verkstad?

Nikitas (Nikke) har jobbat 5 år på Emmaus verkstad som ledande handledare. Verkstaden erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa.

 Ordning och reda är det med Nikitas, det är bara att se hur välorganiserad allt är på verkstaden! 

Snickeriarbeten är Nikitas specialitet, på verkstaden görs allt från fågelholkar till hönshus och fönsterreparationer!

🔨🪚🔨🪚🔨🪚🔨🪚🔨🪚🔨🪚🔨

Tunnetko jo Emmauksen pajan?

Nikitas (Nikke) on työskennellyt Emmauksen pajalla 5 vuotta vastaavana ohjaajana. Paja tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille.

Siisteys ja järjestys on Nikitaksen tunnuslausahdus, sen näkee jo siitä kuinka hyvin kaikki on pajalla organisoitu! 

Puutyöt ovat Nikitaksen erikoisalaa, pajalla tehdään kaikenlaista linnunpöntöistä kanakoppeihin sekä ikkunan kunnostukset!

#emmauswestervik #reparera #korjaa #ikkunankunnostus
#kuntouttavatyötoiminta

Comment on Facebook

De gör jättefina arbeten 👍

haaa mitt nya köksbord

JOU, JOU, JOULUKSI KOTIIIIN.

2 dagar sedan

Emmaus Westervik

Syftet med vår julkalender är att lyfta fram människor som arbetar här men även att presentera vad vi arbetar för.

Så här på Finlands självständighetdag vill vi lyfta fram Emmausrörelsens värderingar.

En av de viktigaste byggstenarna i uppbyggandet av det självständiga Finland, efter kriget var principen att bygga upp ett jämlikt samhälle. Detta ansågs som en förutsättning för ett fredligt Finland.

Denna princip genomsyrar även Emmausarbete, genom våra värderingar: solidaritet, gemenskap, öppenhet, respekt och ansvar gentemot andra människor och miljön.

Vi arbetar för ett socialt och hållbart samhälle där varje människa kan leva ett meningsfullt liv i en gemenskap där alla har ett lika värde.

Dessa värderingar anser vi att vara de viktigaste byggstenarna i ett fredligt samhälle, i ett fredligt värld.

🌍🇫🇮🇫🇮🇫🇮🌏🇫🇮🇫🇮🇫🇮🌎🇫🇮🇫🇮🇫🇮🌍

Meidän joulukalenterin tarkoitus on nostaa esille ihmisiä, jotka työskentelevät täällä, mutta myös mitä varten työskentelemme.

Näin Suomen itsenäisyyspäivänä haluamme nostaa esille Emmausliikkeen arvot.

Yksi tärkeimmistä perustuskivistä, sodan jälkeistä, itsenäistä Suomea rakennettaessa oli periaate tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisesta. Tämä nähtiin Suomen rauhan edellytyksenä.

Tämä periaate ohjaa myös Emmaustyötä, arvojemme kautta: solidaarisuus, yhteisöllisyys, avoimuus, kunnioitus ja vastuu muista ihmisistä ja ympäristöstä.

Työskentelemme sosiaalisen ja kestävän yhteiskunnan puolesta, jossa jokainen ihminen voi elää mielekästä elämää, yhteisössä jossa kaikki ovat samanarvoisia.

Näemme, että nämä arvot ovat yhteiskuntarauhan sekä maailmanrauhan tärkeimmät rakennuskivet.

#emmauswestervik #suomenitsenäisyyspäivä #emmausarvot #emmausvärderingar #finlandssjälvständighetsdag
... MeraMindre

Syftet med vår julkalender är att lyfta fram människor som arbetar här men även att presentera vad vi arbetar för.

Så här på Finlands självständighetdag vill vi lyfta fram Emmausrörelsens värderingar.

En av de viktigaste byggstenarna i uppbyggandet av det självständiga Finland, efter kriget var principen att bygga upp ett jämlikt samhälle. Detta ansågs som en förutsättning för ett fredligt Finland.

Denna princip genomsyrar även Emmausarbete, genom våra värderingar: solidaritet, gemenskap, öppenhet, respekt och ansvar gentemot andra människor och miljön.

Vi arbetar för ett socialt och hållbart samhälle där varje människa kan leva ett meningsfullt liv i en gemenskap där alla har ett lika värde.

Dessa värderingar anser vi att vara de viktigaste byggstenarna i ett fredligt samhälle, i ett fredligt värld.

🌍🇫🇮🇫🇮🇫🇮🌏🇫🇮🇫🇮🇫🇮🌎🇫🇮🇫🇮🇫🇮🌍

Meidän joulukalenterin tarkoitus on nostaa esille ihmisiä, jotka työskentelevät täällä, mutta myös mitä varten työskentelemme.

Näin Suomen itsenäisyyspäivänä haluamme nostaa esille Emmausliikkeen arvot.

Yksi tärkeimmistä perustuskivistä, sodan jälkeistä, itsenäistä Suomea rakennettaessa oli periaate tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisesta. Tämä nähtiin Suomen rauhan edellytyksenä.

Tämä periaate ohjaa myös Emmaustyötä, arvojemme kautta: solidaarisuus, yhteisöllisyys, avoimuus, kunnioitus ja vastuu muista ihmisistä ja ympäristöstä.

Työskentelemme sosiaalisen ja kestävän yhteiskunnan puolesta,  jossa jokainen ihminen voi elää mielekästä elämää, yhteisössä jossa kaikki ovat samanarvoisia.

Näemme, että nämä arvot ovat yhteiskuntarauhan sekä maailmanrauhan tärkeimmät rakennuskivet.

#emmauswestervik #suomenitsenäisyyspäivä   #emmausarvot #emmausvärderingar #finlandssjälvständighetsdag

3 dagar sedan

Emmaus Westervik

... MeraMindre

Load more