3 januari, 2017

Bli medlem

Som medlem stöder du vår verksamhet med en liten summa per år, du kallas till höst- och vårmöten där du får information om vår verksamhet.

Om du vill bli medlem kan du fylla i kontaktformuläret:

    Alternativt kan du skicka e-post till westervik.emmaus@gmail.com med din anhållan. I den skall ingå ditt namn, adress, e-post samt telefonnummer. Du kan även skicka anhållan per brev till Emmaus, Haugesundsvägen 18, 10600 Ekenäs.

    De nya medlemmarna godkänns på följande styrelsemöte.

    Medlemsavgiften är 10 euro per år.